Themis Úhrady

Lze provádět níže uvedenými způsoby...

Úhrady vymáhaných peněžitých povinností
Lze provádět následujícími způsoby:

1) V hotovosti v pokladně exekutorského úřadu (v úředních hodinách)

2) V hotovosti na účet exekutorského úřadu č.ú. 107-5106440277/0100 vedený u KB, a.s.

3) Bezhotovostním převodem na účet exekutorského úřadu č.ú. 107-5106440277/0100 vedený u KB, a.s.

Variabilním symbolem je vždy číslo exekučního případu za "EX" bez lomítka (příklad: 184 EX 255/13 = VS 25513)

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Částky nad 350.000,- Kč nelze skládat v hotovosti, tyto je třeba uhradit způsoby uvedeným pod body č. 2) a 3)

Nemá-li povinný dostatek prostředků na úhradu vymáhané peněžité povinností najednou, doporučujeme kontaktovat exekutorský úřad za účelem návrhu na její umořování v přiměřených splátkách. Upozorňujeme ale, že umořování vymáhané povinnosti ve splátkách není žádným ze zákonem aprobovaných způsobů provedení exekuce. S povinným tedy nebude uzavřen žádný splátkový kalendář, či jeho obdoba. V případě řádného splácení dle uzavřené dohody bude tento stav respektován. V opačném případě dojde k provedení exekuce způsobem, který exekuční řád předpokládá.

Aktuality

Mgr. Ondrej SVOBODA - soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 9, Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany