Themis Legistaviva

a stavovské předpisy Exekutorské komory ČR...

Legistaviva
... a stavovské předpisy Exekutorské komory ČR

Činnost soudních exekutorů je upravena v následujících předpisech:
Předpisy upravující exekuční řízení

Stavovské předpisy Exekutorské komory ČR
zveřejněno dne předpis
27.5.2013 Členské příspěvky
27.5.2013 Zkušební řád
27.5.2013 Kárný řád
27.5.2013 Postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení
27.5.2013 O kontrolní komisi
15.1.2013 kterým se stanoví podrobnosti dotazu a odpovědi při součinnosti s peněžními ústavy
5.11.2012 O výchově a vzdělávání
20.9.2011 O Rejstříku nařízených exekucí
9.9.2010 Zásady pro posuzování žádostí o zápis do Seznamu ex. konc. a o vykonání zkoušky
19.7.2010 O fondu EK ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů 
19.7.2010 Jednací řád
3.11.2009 Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací
25.7.2008 Zkušební řád - kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora
22.5.2006 Užívání loga EK ČR
1.3.2006 Exekutorský smírčí řád
1.3.2006 Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů
20.6.2005 Kancelářský řád
16.4.2005 Organizační řád
10.8.2004 Zpracování osobních údajů
10.8.2004 Služební průkazy
15.4.2004 Sídlo exekutorského úřadu
16.1.2004 Pravidla vydávání Věstníku
21.11.2002 Vzdělávání exekutorských koncipientů
20.6.2001 Volební řád
Aktuality

Mgr. Ondrej SVOBODA - soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 9, Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany