Themis Úvod

Exekutorský úřad Praha 9
Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Beranových 130
199 00 Praha 9 – Letňany

Zástavní věřitelé, likvidátoři a insolvenční správci
V rámci další činnosti provádíme dražby majetku na návrh oprávněných osob. Zejména pro likvidátory a insolvenční správce se jedná o způsob, jak rychle a efektivně dosáhnout zpeněžení majetku. Nad to dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník, který umožňuje zástavnímu věřiteli bez dalšího realizovat zástavu své zajištěné pohledávky, tedy předmět zástavy zpeněžit. Zástavním věřitelům nabízíme kromě samotného provedení dražby předmětu zástavy též poradenství v oblasti zajištění pohledávek a jejich vymožení.


Dražby
Vyberte si z našich dražeb...
Pro obce a města
Exekučním titulem může být též. vykonatelné rozhodnutí orgánu obce – zejm. platební výměry na poplatky ve smyslu § 1 zákona o místních poplatcích (zák. č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokuty uložené ve správním řízení včetně blokových pokut udělených obecní (městskou) policií, samozřejmě též rozhodnutí soudů např. ve věcech týkajících se obcí a jejich majetku.

Zpracování návrhů na nařízení exekuce podle předané dokumentace – postačuje předat nám v písemné či datové podobě exekuční tituly, ...
Nabídka pro Instituce
Zajistíme komplexní služby vymáhání pohledávky přiznané exekučním titulem "na klíč" - od sepsání návrhu na nařízení exekuce a jeho odeslání na příslušný soud, přes administraci a provedení exekuce až po vyplacení vymožených prostředků oprávněnému.

Výhody:
  • • minimální nároky na vlastní pracovní síly
  • • pravidelný reporting
  • • dlouhodobé zkušenosti
  • • minimální zahlcenost úřadu "starými" exekucemi
Bonus navíc - program "spolupracuji se soudním exekutorem".
Jak postupovat při uplatnění nároku
Návod jak využít služeb soudního exekutora

>> Exekuční návrh

Exekutorské zápisy
„Soudní exekutor jím osvědčuje skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem. Žadatel získá sepsáním zápisu jednoznačný důkaz o osvědčené skutečnosti. Osvědčit lze takto například stav předávané nemovitosti (i bytu, nebytového prostoru vady stavby atd.).“
Aktuality

Mgr. Ondrej SVOBODA - soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 9, Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany